regulamin

 

 

 1. Pole biwakowe (zwane dalej Bazą), świadczy usługi zakwaterowania bez świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarte w określonych terminach 24 godziny na dobę.
 2. Doba biwakowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00.
 3. Po przyjeździe do Bazy należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Bazy celem dokonania formalności związanych z pobytem w Bazie.
 4. Do korzystania z usług na terenie Bazy upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja zgodnie z jej ustalonymi warunkami i płatnościami.
 5. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego namiotu gotowego do użytkowania i przekazaniu informacji dotyczących wyposażenia namiotu, i zasad użytkowania namiotu.
 6. Oddanie namiotu przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez przekazanie czystego namiotu personelowi Bazy.
 7. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu wobec ustaleń w rezerwacji (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 8. Nieuzgodnione z personelem pozostanie na terenie Bazy po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania namiotu należy zgłaszać na bieżąco personelowi Bazy.
 10. Za uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów będących na wyposażeniu Bazy klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 11. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych namiotów powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są w pierwszej kolejności na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Bazy, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 12. Baza nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w namiotach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 13. Na terenie Bazy należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez samą Bazę imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 14. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające ciszy nocnej, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, będę zobligowane do opuszczenia Bazy w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 15. Baza zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 16. Osoby niebędące klientami Bazy mogą przebywać na terenie Bazy wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Bazy i w czasie przez niego ustalonym.
 17. Zezwolenie na pobyt psów w Bazie możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu personelowi i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Bazy. Na terenie Bazy zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 18. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Bazy.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Bazie dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 20. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z namiotu sportowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 21. Z namiotu sportowego korzystać można wyłącznie po zmianie obuwia.
 22. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze sprzętu wodnego dostępnego na terenie Bazy wyłącznie pod opieką osób dorosłych, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
 23. Obszar wodny znajdujący się na terenie Bazy jest obszarem niestrzeżonym. Korzystanie z obszaru wodnego odbywa się na własną odpowiedzialność.
 24. Korzystanie z obszaru wodnego przez osoby będące pod wpływem alkoholu jest zabronione.
 25. Spożywanie alkoholu na obszarze wodnym (w tym plaży) jest zabronione.
 26. Korzystanie z obszaru wodnego w godzinach ciszy nocnej jest możliwe tylko po uprzednim ustaleniu z personelem Bazy.
 27. Baza nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 28. W przypadku opuszczenia Bazy pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt administratorowi Bazy.
 29. Zabrania się korzystania w namiotach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych.
 30. Na terenie całego terenu (w szczególności w namiotach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 31. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Bazy i obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.
 32. Goście korzystający z usług Bazy zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Baza Baranówka

 • ul.Spokojna 45
  05-152 Augustówek
 • +48 798 508 590
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport i rekreacja

 • Kąpielisko z plażą
 • Sportowa hala / siłownia Cross Fit
 • Boisko do siatkówki plażowej
 • Boisko do piłki plażowej
 • Kajaki

Udogodnienia Bazy

 • Wygodne Namioty 6 i 8 osobowe
 • Świetlica z kątem zabaw dla dzieci
 • W pełni wyposażona wspólna kuchnia
 • Nowe prysznice oraz łazienki
 • Krąg ogniskowy
Copyright 2018 Baza Baranówka.