nasze zasady

 

 

regulamin bazy

 

 1. Doba biwakowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00.
 2. Recepcja jest czynna w godzinach 9.00-19.00.
 3. Bilet wstępu na "pobyt dzienny" uprawnia do pobytu w Bazie w godzinach 9.00-19.00.
 4. Brama wjazdowa pozostaje zamknieta w godzinach ciszy nocnej czyli w czasie 22.00-07.00 i jest otwierana tylko w sytuacjach wyjątkowych.
 5. Namioty wynajmowane przez Bazę nazywane będą w dalszej części regulaminu Namiotami.
 6. Przed zakwaterowaniem w Namiocie należy wypełnić i podpisać kartę rejestracyjną, a następnie przekazać ją personelowi.
 7. Osoby nietrzeźwe w momencie zameldowania nie będą wpuszczane na teren Bazy.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące płatności i rezerwacji znajdują się w Cenniku.
 9. Oddanie Namiotu przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez przekazanie czystego namiotu personelowi Bazy.
 10. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu wobec ustaleń w rezerwacji (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 11. W przypadku osób korzystających z usługi noclegu na terenie Bazy, nieuzgodnione z personelem pozostanie na terenie Bazy po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 12. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania Namiotu należy zgłaszać na bieżąco personelowi Bazy.
 13. Za uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów będących na wyposażeniu Bazy klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 14. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji Namiotów powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są w pierwszej kolejności na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Bazy. Rzeczone kwoty mają pokryć naprawę uszkodzenia lub w przypadku braku możliwości naprawy zakup.
 15. Baza nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w namiotach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 16. Na terenie Bazy obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 17. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające ciszy nocnej, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, będę zobligowane do opuszczenia Bazy w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 18. Baza zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 19. Osoby niebędące klientami Bazy mogą przebywać na terenie Bazy wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Bazy i w czasie przez niego ustalonym.
 20. Pobyt z psem jest możliwy pod określonymi w niniejszym regulaminie warunkami. Właściciele psów zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości po psie. Na terenie Bazy zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy. 
 21. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Bazy.
 22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Bazie dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 23. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z namiotu sportowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 24. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze sprzętu wodnego dostępnego na terenie Bazy wyłącznie pod opieką osób dorosłych, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
 25. Obszar wodny znajdujący się na terenie Bazy jest obszarem niestrzeżonym. Korzystanie z obszaru wodnego odbywa się na własną odpowiedzialność. Szczegółowe zasady korzystania z obszaru wodnego ujęte są w Regulaminie korzystania z obszaru wodnego Bazy Baranówka.
 26. Regulamin korzystania z obszaru wodnego Bazy Baranówka umieszczony jest na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie tego obszaru (przy boisku do siatkówki plażowej).
 27. Korzystanie z obszaru wodnego w godzinach ciszy nocnej jest możliwe tylko po uprzednim ustaleniu z personelem Bazy.
 28. Baza nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu czy wody występujące z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień).
 29. W przypadku opuszczenia Bazy pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt personelowi Bazy.
 30. Zabrania się rozpalania ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania na terenie Bazy środków pirotechnicznych.
 31. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.
 32. Warunkiem korzystania z usług Bazy jest przestrzeganie i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

klauzula rodo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baza 2020 sp. z o.o., KRS 0000544973, NIP 1132869646, REGON 146925220, z siedzibą w Warszawie, prowadząca pole biwakowe Baza Baranówka zwane dalej Bazą.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji noclegu oraz innych usług. związanych z pobytem w Bazie. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Bazę szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Bazy,
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Bazę jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Baza informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 2. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich i innych usług świadczonych przez Bazę będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa.
 3. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do usunięcia danych, czyli „prawo do bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Bazę.
 1. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: - firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Bazy,
 • firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • firmom świadczącym obsługę prawną.
 1. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki e-mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dane mogą również podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb.
 4. W sprawie danych osobowych oraz w sprawie wniesienia sprzeciwu Baza udostępnia adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na który można wysłać wiadomość lub poprzez kontakt listowny na adres siedziby administratora danych osobowych.

Baza Baranówka

 • ul.Spokojna 45
  05-152 Augustówek
 • +48 534 934 274

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport i rekreacja

 • Plaża

 • strefa Cross Fit

 • Boisko do siatkówki plażowej

 • Boisko do beach soccera

 • Kajaki

Udogodnienia Bazy

 • Rodzinne namioty Safari oraz Bell Tent

 • Świetlica z piłkarzykami i ping pongiem

 • Kuchnia, w której można przyrządzać posiłki

 • Nowe sanitariaty

 • Kręgi ogniskowe

Copyright 2022 Baza Baranówka.